Управління ФСНВУ в Одеській області

Офіційний сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

«Телефон довіри» 0-800-50-13-83, «Гаряча лінія» управління 048-777-00-20

Увага! Питання щодо здачі звітності потрібно задавати в відділення за містом реєстрації підприємства.

Тел. відділення в м. Одеса - 785-74-80, 718-87-79

Перелік всіх відділень - тут

Електронна адреса приймальні управління в Одеській області: fsnvprm@meta.ua

Новини

На порядку денному - безпека


На виконавння п1 протокольного доручення за результатами щотижневої наради від 30.08.2016 року  130.08.30-16  під голуванням міністрв Інфраструктури України  Володимира Омеляна  оголошено місячник «Безпеки на залізничному транспорті».

Для м. Подільск проблема безпеки на об’єктах інфраструктури Одеської залізниці вкрай актуальна- так склалось, що місто фактично розділене магістраллю навпіл. Станом на 22 вересня спеціалістами охорони праці при підтримці адміністрації виробничого підрозділу «Експлуатаційного вагонного  депо Котовськ» уже виконано наступну роботу:

-          охоплено 5 навчальних та виховних заходів;

-          прочитано 6 лекцій;

-          кількість слухачів 127;

-          продемонстровано 11 відеофільмів

-          видано та розповсюджено т56 інформаційних листівок.

Слід зазначити, що лекції проведено у ігровій формі з використанням сучасних мультимедійних пристроїв. Це дуже сподобалось школярам, та допомогло краще донести зміст матеріалу.

Велику допомогу спеціалістам охорони праці підприємства в проведені профілактичних заходів надав начальник виробничого підрозділу Анатолій Седоченко.

Не залишились осторонь спеціалісти Подільського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. І це не випадково, адже і виробничники і спеціалісти Фонду переконані , що така спільна робота сприяє профілактиці не тільки невиробничого травматизму, а й виховує у дітей повагу до правил безпеки, що, безумовно, є основою профілактики і виробничого травматизму.

 

Проведення засідання круглого столу відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у м.Одеса


8 вересня 2016 року відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у м.Одеса було проведено засідання круглого столу на тему: ««Налагодження механізму співпраці у випадках, коли настають нещасні випадки на Регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Система управління охороною праці – шляхи вдосконалення. Основні та пріоритетні завдання Фонду» за участю начальника відділення Чіхварії Х.О., заступників начальника відділення Налбандяна А.Г. та Шостак Н.В., начальника відділу профілактики виробничого травматизму Жукової Ю.М., заступника начальника відділу страхових виплат Галигіної Н.І., начальника відділу медико-соціальної реабілітації Петровської Т.М., а також заступника начальника–головного інженера Регіональної філії «Одеська залізниця ПАТ «Українська залізниця» Мальцева Є.М., начальника служби ОП Регіональної філії «Одеська залізниця «ПАТ «Українська залізниця» Салдатової Л.В. та заступника начальника служби ОП Громової Т.А.

Головною метою зустрічі було створення дієвого механізму співпраці відділення Фонду, служби охорони праці Регіональної філії "Одеська залізниця ПАТ "Українська залізниця".

Вироблений та узгоджений учасниками зустрічі алгоритм дій при настанні нещасного випадку допоможе в найкоротший термін вирішити не тільки питання щодо розслідування нещасного випадку, але і досягти основної цілі – допомогти постраждалому та його сім'ї одразу після настання нещасного випадку, коли така допомога особливо важлива та необхідна.

Зустріч пройшла в діловій та конструктивній обстановці, було досягнуто порозуміння по всім питанням, яких торкнулися на засіданні Круглого столу.

Важливим підсумком зустрічі стало налагодження механізму взаємодії відділення Фонду та Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у разі настання нещасного випадку на виробництві.

 

Важность своевременного и качественного расследования несчастного случая на производстве

Производственный травматизм остается одной из острых социальных проблем.                  Нарушение технологического процесса, несовершенство отдельных видов оборудования, неправильная его эксплуатация, недостатки в организации труда, несоответствие санитарно-гигиеническим условиям – все это может привести к несчастным случаям на производстве.

В своей работе, мы акцентируем внимание специалистов по охране труда, работников и руководителей предприятий на необходимости осуществления полного комплекса профилактических мероприятий по охране труда и исключении из практики возможного сокрытия ими несчастных случаев.

Очень важно предупредить несчастный случай на производстве, но уж если он произошел, необходимо сделать все, чтобы подобное происшествие не повторялось.

Ведущее место по предотвращению травматизма должно принадлежать созданию безопасных технологий и научной организации производства, орудий и средств труда.

Особо важное и большое профилактическое значение имеют правильное и полное расследование производственных травм, включающее объективность, описание обстоятельств несчастного случая, своевременность и быстроту расследования, анализ причин происшествий, документальное оформление.

Материалы расследования являются основой для определения лиц, виновных в несчастном случае и привлечения их к ответственности, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации травматизма, служат первоисточником для государственной статистической отчетности по охране труда.

Права пострадавших работников защищены законом. При этом не имеет значения, когда произошло несчастье. По заявлению пострадавшего несчастный случай должен быть расследован и оформлен актом по форме Н-1 (о несчастном случае на производстве), если в ходе расследования установлено, что он связан с производством. Отказ в проведении расследования не допускается – сроки давности для подачи заявления о несчастном случае не установлены.

Вместе с тем, своевременное и качественно проведенное расследование обстоятельств и причин конкретного несчастного случая на производстве имеет важное значение для выбора оптимальных профилактических мер.

Это, напрямую связано с поиском и анализом причин каждого конкретного несчастного случая, а значит, одновременно является средством предотвращения повтора реальной опасности травмирования других работников при подобных обстоятельствах на  аналогичных рабочих местах.

Если расследование проведено поверхностно и истинные причины несчастного случая не выявлены, значит и профилактические мероприятия будут выбраны неверно, а потенциальная опасность травмирования работников, в т.ч. и с более тяжелыми последствиями, остается.

При рассмотрении вопросов расследования и оформления несчастного случая следует руководствоваться требованиями положений «Порядка расследования и учета несчастных случаев профессиональых заболеваний и аварий на производстве» №1232 (утвержденного 30.11.11г. постановлением КабМина Украины).

Основные положения нового Порядка мы настоятельно рекомендовали изучить всем работодателям! Также,  в повестки семинаров, круглых столов и совещаний, включался  алгоритм действий при наступлении несчастного случая и его расследования.

Неисполнение требований, определенных данным Порядком, чревато  негативными последствиями. От оперативности и правомерности действий работодателя при несчастном случае на производстве, зависит здоровье и жизнь пострадавшего, а также своевременность и полнота социальных выплат, предусмотренных законодательством. Действия работодателя направленные на сокрытие несчастного случая или профзабо-левания, служит основанием для привлечения к ответственности должностных лиц предприятия.

Следует учесть, что cт.15, п.4 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 28.12.2014 г. № 77-III содержит важную норму, запрещаю-щую страхователю «совершать какие-либо действия, которые могут привести к принятию им вместе с застрахованным лицом совместного решения, которое может причинить вред этому лицу или членам его семьи реализовать свое право на материальное обеспечение и получение социальных услуг в соответствии с настоящим Законом».

Об этом следует помнить, если работник, с которым произошел несчастный случай, откажется от квалифицированной медицинской помощи, а руководитель работ или другое лицо, представляющее работодателя, с этим согласится. В данном случае работодатель будет нести ответственность за вред, причиненный застрахованному лицу, и за нарушение требований законодательства.

Важно помнить как работодателю, так и работникам – не рационально, а порой – преступно и глупо скрывать факты производственных травм.

Известно, что на практике имеют место расследования даже 10-15-летней давности.

При этом, по закону работник с которым произошел несчастный случай на производстве, имеет право получить надлежащие ему выплаты, даже после увольнения.

Руководителям и иженерам по охране труда для сведения к минимуму несчастных случаев на производстве, мы советуем - чаще обучать и инструктировать персонал, повседневно напоминать работникам о безопасности.

Работникам предприятий в свою очередь, - рекомендуем быть внимательней и не пренебрегать правилами охраны труда, а также знать свои права!


М. Большаков  - страховой эксперт по охране труда Килийского отделения.

 

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – НАШ ПРИОРИТЕТ

Килийский район расположен в южной части Одесской обл., на берегу реки Дунай у Черноморского побережья. В его составе - 20 населенных пунктов, в т.ч. города Килия и Вилково - «Украинская Венеция», знаменитый остров Змеиный, который имеет стратегическое значение для Украины. В отделении ИД Фонда в Килийском районе зарегистрированы 3203 страхователя, из них 770 юридических лиц и 2433 – физических лиц. Один из основных видов деятельности - сельское хозяйство. Наши сельхозпредприятия являются основными производителями риса в Украине». Вырастить рис без Килийского управления водного хозяйства было бы невозможно, так как это предприятие своими мощностями обеспечивает водоподачу, водоотведение из рисовой системы района. А также на протяжении многих лет оно является базовым предприятием Килийского р-на по охране труда, опыт работы которого работники отделения Фонда распространяют на предприятиях Килийского района. Также ведущими предприятиями района, в системе управления охраны труда остаются такие сельхозпредприятия, как СПК «Дружба», СПК «Россия», СПК «Маяк», ТОВ «Лад» и мясомолочный комбинат торговой марки «Титан», продукцию которого знают не только в Одесской обл. и в Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Присутствует в районе и рыбодобывающая отрасль, которую представляют более 20 предприятий».

В Килийском р-не с ужасом вспоминают 2004-2005 годы, когда погибли 10 работников рыбодобывающих предприятий. 24 марта 2004 г. на Дунае, во время сельдевой путины, погибли две группы рыбаков из ЧП «Дунай» и Вилковского рыбколхоза. А в 2005 году на озере Сасык (Кундук) водная пучина забрала жизни шести человек, которые работали на ЧМП «Корсар». Все эти несчастные случаи расследованы, семьи пострадавших обеспечены соцзащитой. К счастью, подобные трагедии больше не повторяются. Но это происходит не само по себе. Для этого в отделении Фонда соцстраха активно проводят профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев на производстве. В частности, разработан ряд памяток, направленных на предотвращение производственного травматизма, - их распространяют на предприятиях. Кроме того, только в 2016 г. отделением Фонда проведено 15 круглых столов, четыре семинара, 12 семинаров-совещаний,2 тематических конкурса, 76 консультаций,109 раз продемонстрировано СУОП (систему управления охраной труда), 77 раз представители Фонда участвовали в комиссиях по охране труда.

О реальных результатах работы отделения говорят цифры: если в 2001 г. в Килийском районе произошло 38 несчастных случаев на предприятиях, в 2004 –м – 21, то в 2015-м – всего два, на протяжении 2016 года – один.

Сейчас в районе заканчивается уборка зерновых культур. А сбор урожая - наиболее травмоопасный период в сельхозпроизводстве из-за перенапряжения. Часто к травмам приводит и пренебрежение механизаторами собственной безопасностью, отсутствие строгого контроля со стороны инженерно-технической службы. Поэтому летняя страда не остается за пределами внимания работников отделения ИД Фонда в Килийском районе. Ведь урожай мы не должны получать любой ценой.

Начальник отделения ИД Фонда в Килийском районе С.А. Койчев

 

Фонд: опасность быстрее приходит, если к ней относятся легкомысленно

Спрос на поездки в Одессу вырос На 56,6% - констатируют государственная администрация железнодорожного транспорта ("Укрзалізниця"). А это значит, что железнодорожникам вдвое увеличивается объем работ по обслуживанию железнодорожного полотна. По направлению к Черному морю одним из крупных железнодорожный узел является Подольск. В городе сосредоточено 9 предприятий железнодорожного транспорта, которые обслуживают около 250 км главного пути и около 150 км станционных путей, а также обеспечивают энергоснабжение и связь на железной дороге в Одесской, Николаевской и Винницкой областей.

"Задача бесперебойного обеспечения электроснабжения потребителей налагает на всех работников дистанции дополнительные требования к выполнению работ в электроустановках и формирует уникальную задачу по обеспечению безопасности работающих в условиях обеспечения движения поездов и необходимость эффективного и развивающегося управления охраной труда дистанции, охватывающего все сфера деятельности дистанции, - утверждает страховой эксперт отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случав на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Подольском районе Сергей Кушниров.

С его слов Железнодорожный транспорт объект повышенной опасности, c очень серьёзными опасными производственными факторами и рисками возникновения аварийных ситуаций.

Вот, например, 07 июня сего года сугубо по организационной причине был травмирован монтёр путей третьего разряда производственного подразделения регионального филиала "Одесская железная дорога" Евгений С. Из-за нарушений производственной и технологической дисциплины работник получил серьёзную травму лица. По результатам расследования случай признан страховым. Это значит, что Фонд возьмёт участие в лечении и реабилитации работника. Но ведь беду лучше упредить, чем потом пытаться уменьшить её последствия!

В Фонде говорят, что задача каждого работника делать труд безопасным, неуклонно выполнять все, без исключений, требования правил, инструкций, регламентов. В этом железнодорожникам помогают страховые эксперты по охране труда, которые работают в Фонде.

На железнодорожных предприятиях, контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления охраной труда направлен на выявление отклонений от требований стандартов, норм и правил по охране труда, проверку выполнения подразделениями своих обязанностей в области охраны труда, на принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков.


Ссылка на материал - http://finance.obozrevatel.com/economy/26137-fond-opasnost-byistree-prihodit-esli-k-nej-otnosyatsya-legkomyislenno.htm

 


Сторінка 1 з 30

Виконавча дирекція Фонду

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань в Котовському районі